@import((rwml-menu))
Stacks Image 4437

FAZIOLI - STEINWAY - YAMAHA - KAWAI

L'exposició més àmplia en pianos nous i pianos sel·lectes de segona mà a Barcelona
The widest exhibit of fine new and second hand pianos in Barcelona
La más amplia exposición de pianos nuevos y pianos selectos de segunda mano en Barcelona
Especialitat en piano professional
Dedicació exclusiva al piano
Proveïdors de Conservatoris
Servei tècnic propi
Nederlands
Professional piano experts
Exclusively devoted to the piano
Music schools suppliers
Technical servicing
Especialidad en piano profesional
Dedicación exclusiva al piano
Proveedores deConservatorios
Servicio técnico propio
English