Pianos Puig Barcelona

VENTAS

OPCIONES DE FINANCIACIÓN


Alquiler con opción de compra


Oferim la possibilitat de llogar un piano, tant nou com de segona mà, amb una opció de compra.

Durant el contracte es pot optar en qualsevol moment per a la compra del piano o bé per la seva devolució.

Si esteu buscant un piano d'iniciació pot ser una bona oportunitat de comprovar l'interès de l'alumne per l'instrument i deixar per a més endavant la decisió que més convingui.

Ofrecemos la posibilidad de alquilar un piano, tanto nuevo como de segunda mano, con una opción de compra.

Durante el contrato se puede optar en cualquier momento por la compra del piano o bien por su devolución.

Si estáis buscando un piano de iniciación puede ser una buena oportunidad de comprobar el interés dell alumno por el piano y dejar para más adelante la decisión más conveniente.

Largo plazo


Para financiación a largo plazo disponemos de la ayuda bancaria para formalizar créditos de hasta 5 años.


PIANOS PUIG

Progrés, 42
08012 Barcelona